top of page
מארז עפרונות

מארז עפרונות

20.00 ₪מחיר

5 עפרונות עופרת עם מחק

תוספת מהממת לכל מתנה

 

 

* אנו עושים כמיטב יכולתנו לצלם

את המוצרים שלנו באופן אשר

ישקפם בצורה מיטבית אולם

לעיתים צבעים עשויים להופיע

אחרת במסך ממנו אתה צופה

Related Products