top of page
מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר liatk.com   ולאתר - liatkstore.com (אשר יקראו להלן ביחד: "האתר")  .
אנא קרא/י את הכללים המפורטים במדיניות זו , בקפידה, בטרם השימוש באתר, שכן כל שימוש ו/או גלישה באתר זה כפופים להוראות מדיניות זו להלן.

א. כללי

 1. כשם שאנו באתר liatk.com משתדלים לנהוג בכבוד אל הטבע, כך אנו נוהגים בכבוד המירבי גם במשתמשים באתר ובפרטיותם.

 2. אנו מתכבדים לפרט בפניכם את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרנו, לרבות באשר לאופן איסוף המידע למשתמשים ולרוכשים באתר ובחנות, ולשימוש במידע זה.

 3. השימוש באתר כפוף למדיניות ולתנאים אלו.

 4. הכניסה לאתר והגלישה בו מהווים הסכמה להוראות תקנון האתר ולתנאי ולמדיניות הפרטיות, המפורטים להלן.

 5. הוראות ותנאי מדיניות זו באים להוסיף על ההוראות הכלולות בתקנון, ואין בהן כדי לגרוע מן האמור בו.

 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לתנאים ולהוראות המפורטים להלן, יגברו הוראות התקנון.

 7. המפעילה, כהגדרתה בתקנון, שומרת על זכותה לשמות תנאי מדיניות אלו בכל עת ומכל סיבה שהיא כך שמומלץ לבדוק בכל כניסה לאתר, בעמוד זה, באם תנאים אלו שונו או עודכנו.

 8. ברוב המקרים, הסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 • מידע על מכשיר ממנו בוצעה הגלישה וכתובת IP, מיקום גאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

 • מידע על הביקורים והשימוש באתר, לרבות: מועד ביקורים, תכיפות, מקור ההפניה, אורך כל ביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר באתר;

 • כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, סיסמאות ופרטים אישיים, שהוזנו על ידכם בעת ההרשמה לאתר, לרבות שם ושם משפחה, כתובת, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, וכל יתר הפרטים אשר מסרתם לצורך ביצוע רכישה של מוצרים ושרותים בו;

 • כל מידע אחר אשר הוזן על ידכם בעת השימוש באתר, ו/או במהלך ו/או לצורך ביצוע רכישה של מוצרים ושרותים בו;

 • תוכן תגובות או ביקורות, ככל שאפשרות זו תתאפשר, ואשר פורסמו על ידכם באתר;

 • הודעות אשר נשלחות על ידכם אל "צור קשר", הודעות מייל, הודעות וואטסאפ וכיוב';

ב.שימוש בפרטים האישיים שלכם ושמירתם

 1. לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

 2. בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 3. ניהול האתר והחנות, לרבות ניתוח מידע סטיטיסטי והשימוש באתר, וכיוב' וכן העברת מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’;

 4. התאמה אישית של האתר;

 5. השלמות רכישה של מוצרים/שירותים אשר רכשתם דרך האתר, לרבות משלוח ואספקה, משלוח חשבונות, תזכורות, קבלות, גביית ואיסוף תשלומים, מניעת הונאה ושימוש לרעה באתר וכיוב';

 6. משלוח הודעות מסחריות שיווקיות ושאינן שיווקיות, שלנו ו/או של צדדי ג' שנבחרו על ידינו, ניוזלטר, התראות בדואר אלקטרוני ובכל אמצעי קשר נוסף שמסרתם לנו ;

 7. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו

 8. (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים.)

 9. אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך שיווקי או מסחרי.

 10. אנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לחברות קשורות אלינו, לעובדים, מנהלים, יועצים, ספקים, או קבלני המשנה שלנו, לרוכש פוטנציאלי אשר יבקש להתקשר בעסקה הכוללת את האתר, כולו או חלקו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו, וכן במקרה שבו נדרש על פי דין ו/או צו להציגו לצד ג' כלשהו, ממשלתי או אחר או במקרה שבו עלפי שיקול דעתנו יש צורך במסירת פרטים אלו לערכאה משפטית/גורם ממשלתי ו/או אחר, וכן במסגרת הליך שיפוטי כלשהו, לרבות גישור או בוררות אשר יתנהלו מולכם, ו/או כדי להפעיל או להגן על זכויותינו המשפטיות מולכם ו/או מול כל גורם ו/או צד ג' כלשהו אחר וכן - אם נסבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 11. פרטים אישיים, וכן מסמכים הכוללים פרטיים אישיים יישמרו כאמור בנהלים דלעיל, וכן על פי הוראות כל דין, ולצורך שמירה על זכויותינו לרבות ככל שעפי שיקול דעתנו יהיה בהם צורך להליך משפטי פוטנציאלי ו/או כדי למנוע הונאה ו/או הפחתת סיכון אשראי.

 12. אתר זה נבנה ומאוחסן בפלטפורמת בניית האתרים של wix.com לפיכך כל אחסון המידע, איסוף הנתונים וכיו"ב לא נעשה על-ידינו אלא על-ידי Wix.com ולנו אין שליטה בנתונים אלו. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות של Wix.com, כפי שמפורסם על ידה מדי פעם בפעם באתר הבית שלה.

 13. מובהר בזאת, שאתר זה נבנה באמצעות הפלטפורמה שלהם וכפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

 14. האמור לעיל לעניין מדיניות הפרטיות של Wix.com, חל גם על "עוגיות"  וכפוף למדיניות הפרטיות שלהם הנוגעת לעוגיות -  עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session):  עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו או ש Wix.com, מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות, על פי מדיניותיהם.

 15. האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים אחרים. אולם, ברגע שתבחרו להשתמש בקישורים אלו ובכך לעזוב את האתר שלנו, דעו כי לנו אין כל שליטה על אתרים אלו. לאור זאת, לא נוכל לקחת אחריות להגנה ופרטיות על המידע אותו תספקו בזמן שהותכם באתרים אלו ואתרים אלו אינם תחת מדינות פרטיות זו. יש לנהוג במשנה זהירות ולקרוא את מדיניות הפרטיות באותם אתרים. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

 16. פרטי אמצעי התשלום בהם בחרתם, יועבר באמצעות פלטפורמת WIX ישירות על-ידכם לחברת סליקת האשראי. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה ואתם מאשרים ומסכימים בזאת כי אתם נושאים באחריות מלאה לכל ההשלכות של חשיפת מידע ונתונים בעת שאתם חושפים מידע לצדדים לגורמים שלישיים בעת שאתם יוצאים מהאתר שלנו.

 17. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

 18. אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

 19. ככל שאתם מעוניינים לתקן איזה מפרטיכם, ו/או המידע אשר מסרתם, חלה עליכם האחריות הבלעדית להודיענו על רצונכם בתיקון זה.

​         בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות 

bottom of page